Over Shell


CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico met zich mee dat u geld verliest. Van alle particuliere beleggers verliest 65% tot 89% geld bij het handelen in CFD's. Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.

Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Deze inhoud is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is geen beleggingsadvies.

Royal Dutch Shell (in het kort Shell) is het meest winstgevende bedrijf van Nederland. De Brits-Nederlandse multinational is één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld en is actief in de hele energieketen (zowel gas als olie). Shell exploreert energiebronnen in diverse landen, raffineert de ruwe producten en zorgt voor opslag en verkoop van de eindproducten via het eigen netwerk van pompstations. Na de oprichting in 1890 onderhield 'de Koninklijke olie' goede banden met de Nederlandse overheid, waardoor men het alleenrecht kreeg op het boren naar olie in voormalig Nederlands Indië. Het predicaat Koninklijk verwierf de jonge onderneming al voor de oprichting bij de notaris. Midden 19e eeuw volgde er een fusie met een Brits handelshuis in onder andere zeeschelpen. Dit is de oorsprong van het kenmerkende logo van het huidige Shell.

Waarom aandelen Shell

Shell is genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs, de AEX. Shell heeft de grootste marktkapitalisatie van alle aandelen in de AEX, met een ruime 17%. Het is vaak zo dat de koers van Shell de richting van de AEX bepaalt. Het aandeel Shell is populair bij beleggers, vooral door het dividend. Sinds 1943 stijgt het dividend steeds mee met de inflatie en is er nooit sprake geweest van verlaging of een kwartaal dividenduitkering overslaan. Veel beleggers hebben het motto: 'never sell Shell' en zij beschouwen het aandeel Shell als de stabiele basis van hun portefeuille. Voor gevorderde beleggers kan de combinatie van aandelen Shell met put en call opties interessant zijn. Door putopties te verkopen kan een gunstige aankoopprijs worden bedongen en het verkopen van callopties biedt bescherming in een dalende markt. Uit grafieken blijkt dat de olieprijs niet direct gerelateerd is aan de koers van het aandeel Shell. Een verklaring is dat het bedrijf meer gas (ook vloeibaar aardgas) dan olie produceert.

Shell in de toekomst

In 2016 leken beleggers het vertrouwen in het aandeel Shell te verliezen. Er werd getwijfeld aan het bestaansrecht van het bedrijf ; immers de kernactiviteit draait om fossiele brandstoffen en deze zijn eindig. Het aandeel daalde toen fors. Shell bleef niet bij de pakken neerzitten en begon aan een grote schoonmaak. Om ook bij een zeer lage olieprijs winstgevend te zijn ging de kostprijs omlaag en bezittingen werden verkocht met een dalende schuldenlast als gevolg. Het aandeel heeft de stijgende lijn weer opgepakt. Verder oriënteert Shell zich steeds meer op de veranderende energiemarkt en alternatieven voor fossiele brandstoffen. Uit bedrijfscijfers blijkt dat het huidige dividend van 6% ook de komende jaren kan worden betaald en dat er zelfs ruimte is voor verhoging.